EVALUATIE

Ieder project eindigt met een evaluatie. Dat zeggen we makkelijk, maar doen we dat ook wel altijd? En, hoe zorgvuldig is die evaluatie vormgegeven? En, wordt de uitkomst van de evaluatie wel optimaal benut?

U heeft twee belangrijke redenen om een projectevaluatie te doen:
Verantwoording afleggen
Leren van opgedane ervaring

Onafhankelijk, gestructureerd en doelgericht evalueren van projecten is nodig om hierin succesvol te zijn. MDFnl kent en gebruikt participatieve methoden om met uw stakeholders zowel direct meetbare als minder tastbare uitkomsten van projecten te evalueren.

ONZE WAARDE VOOR U

MDF is een onafhankelijk bureau. Daarom voeren wij sinds onze oprichting (1984) vele evaluaties (project, programma of beleid) per jaar uit. Dit doen we zowel nationaal als internationaal. Middels vragenlijsten, groepsgesprekken, interviews, observatie en documentstudie verzamelen we gegevens. We vergelijken het plan met de uiteindelijke uitkomst van het project. Uiteindelijk rapporteren we de organisatie en geven we aanbevelingen voor een goed gebruik van de uitkomsten van de evaluatiestudie.

Daarnaast begeleiden we organisaties in het proces om de uitkomsten van de evaluatiestudies te gebruiken. 

Bovendien bekwamen we u in het zelf doen van een goede evaluatie.